1 juni 2004
...premiär, årets första atrilli på utegrillen...