20 april 2007
...killen som man skall lära känna -innan nästa bokstavstema...
Har varit upptagen största delen av dagen på södermalm, men vid en liten promenadpaus såg jag den här personen med en spännande skylt. Tyvärr cyklade han åt fel håll så jag fick aldrig tillfälle att prata med honom. Får väl annonsera efter honom inför februari 2008 om vi har bostavstema igen...