26 november 2007
...som näringsidkare räcker det med att hålla koll på två saker...
Tillbringade kvällen på Skatteverkets seminarium för företagare. Myndigheten har verkligen ansträngt sig för att sin image bytt från "skattmasen" till "din alldeles egen skattvän, när dig"...