8 april 2012
...och jag gömmer mig i buskarna...
Sällan man står på rätt plats, vid rätt tillfälle och får till en panorering i rätt hastighet så här. Men ibland lyckas man.